Zapomoga

October 13th, 2016

Mamy bardzo niską emeryturę, przewlekle chorujemy. Niedawno zmarł nasz współmałżonek. Nie radzimy sobie ze wszystkimi opłatami, rachunkami domowymi.  Czy wobec tak trudnej sytuacji życiowej można  starać się  o środki  z ośrodka pomocy społecznej. Tak, zasiłek z ośrodka pomocy społecznej przysługuje osobom , całkowicie niezdolnym  do dalszej pracy zawodowej z powodu wieku  lub tez całkowicie niezdolnym  do pracy, które nie mają  ani prawa do renty, ani tez nie mają prawa do emerytury  i znalazły się  w bardzo złej sytuacji finansowej. Read the rest of this entry »

Wypowiedzenie

October 13th, 2016

Wiemy, że w naszej firmie  szykują się  zwolnienia, Zastanawiamy się czy możemy odmówić  podpisania wypowiedzenia . Może moglibyśmy  wówczas pójść na zwolnienie lekarskie, po to ażeby znacznie dłużej być zatrudnioną. Co prawda kodeks pracy nic nie mówi o takowej sytuacji , jednak odmowa podpisania wypowiedzenia  nic kompletnie nie da. Read the rest of this entry »

Windykator

October 13th, 2016

Nie spłacamy rachunków, rat kredytowych, zalegamy  z czynszem i innymi płatnościami… Jeżeli dłużej będziemy zwlekać z płatnościami, dług nasz może przejąć firma windykacyjna.  Bank jak również i  każda inna instytucja  w której zalegamy  z opłatą należności mają prawo zlecić  jej ściągnięcie  firmie windykacyjnej . Przeniesienie wierzytelności na firmę windykacyjną , nie wymaga naszej czyli dłużnika zgody. Read the rest of this entry »

Stypendium dla ucznia

October 12th, 2016

Główną przesłanką do otrzymania stypendium jest bardzo trudna sytuacja materialna ucznia. Ażeby otrzymać takowe świadczenie materialne  dochód na osobę w rodzinie  nie może przekracza pewnej wcześniej ustalonej kwoty . Stypendium dla ucznia wypłacane jest w wysokości od dziewięćdziesięciu złotych do dwustu złotych miesięcznie, zgodnie z zasadą  im niższy dochód w rodzinie , a dokładnie na jedną osobę w rodzinie, tym świadczenie dla ucznia będzie większe. Read the rest of this entry »

Sąd pracy

October 12th, 2016

Do sądu pracy możemy się zwrócić wówczas kiedy nasz pracodawca łamie prawo , na przykład zwolni nas  z powodu likwidacji stanowiska , jednak nasze obowiązki  pełni nowo zatrudniona osoba w firmie , wówczas kiedy pracodawca wręczył nam wypowiedzenie , chociaż pracodawca nie ma rażących dowodów na to że w jakikolwiek sposób zaniedbaliśmy swoje obowiązki. Read the rest of this entry »

Rachunek rodzinny

October 12th, 2016

Jeżeli mieć pewność, że komornik  nie ruszy naszych pieniędzy  z programu pięćset plus , warto iść do banku  i założyć bezpłatny rachunek bankowy. Teoretycznie świadczenia  wypłacane  na dzieci w ramach  programu pięćset plus  już nie podlegają egzekucji komorniczej  z naszego konta bankowego. Jednakże  w praktyce aby je zabezpieczyć  trzeba otworzyć w banku  odrębny rachunek rodzinny. Read the rest of this entry »

Praca przy komputerze

October 11th, 2016

Przez osiem godzin dziennie pracujemy  przy ekranie komputera. Rzadko tak naprawdę opuszczamy swoje stanowisko pracy , bowiem mamy naprawdę wiele do zrobienia.  Czy takim  pracownikom  pracującym wiele godzin przed ekranem monitora pracodawca powinien  zapewnić szczególne warunki? Szczególnej ochrony podlegają wszyscy ci pracownicy , którzy przynajmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy spędzają  przed monitorem  ekranowym.   Read the rest of this entry »

Odszkodowanie od pracodawcy

October 11th, 2016

W korporacji  w której  pracowaliśmy od ośmiu lat, atmosfera ostatnimi czasy bardzo się popsuła. Firma traciła  rentowność , zaczęły się zwolnienia . Na korytarzach  ludzie szeptali  ciekawe kto następny . Okazało się  że następną osobą będziemy my. Nasz kierownik  oraz szefowa kadr  podsunęli nam  dwa dokumenty , rozwiązanie umowy o pracę  za porozumieniem stron oraz rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem . Read the rest of this entry »

Leki dla seniora

October 11th, 2016

Na darmowe lekarstwa  oczekuje blisko trzy miliony osób, bowiem tyle żyje obecnie w naszym kraju osób  w wieku podeszłym, czyli powyżej siedemdziesięciu pięciu lat.  Wielu ma  bardzo niskie emerytury , najniższa z tychże emerytur  osiemset osiemdziesiąt dwa złote brutto, więc wydatki  na lekarstwa  stanowią dla tychże emerytów barierę nie do pokonania.  Co trzecia  osoba  nie wykupuje swoich lekarstw z powodu  braku pieniędzy . Read the rest of this entry »

Jak rozpocząć dzień w pracy

October 10th, 2016

Bardzo chcemy pracować efektywnie , odnosić sukcesy oraz dobrze czuć się w swojej pracy, firmie czy to jest możliwe , oczywiście. Okazuje się  że o naszej wydajności  jak  również  i samopoczuciu w pracy  w znacznej mierze decyduje to jak dokładnie wygląda  nasz biurowy poranek . Jakich zasad dokładnie  warto się więc trzymać  z rana, ażeby odjąć sobie stresów oraz zapunktować u pracodawcy. Przede wszystkim zerwijmy z rutyną . Read the rest of this entry »