Nowa ustawa o promocji zatrudnienia


Wczoraj weszła w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przewiduje ona zwiększenie liczby doradców zawodowych. Dzięki tej zmianie, na jednego doradcę przypadnie mniej niż dotychczas osób niepracujących. W ocenie ekspertów przyczyni się to do zwiększenia skuteczności działań związanych z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych. Metody stosowane przez doradców mają dostarczyć rąk do pracy firmom tego potrzebującym, z drugiej strony – mają zachęcić osoby bez pracy do poszukiwania źródeł dochodu i aktywnego spędzania czasu.Centra aktywizacji zawodowej zostaną wydzielone z PUP-ów. Ich zadaniem będzie nie tylko poradnictwo i wsparcie osób bez pracy. Będą zajmować się także sprawami związanymi ze szkoleniami bezrobotnych.
Osoby bierne zawodowo będą mogły zdobywać nowe umiejętności i kwalifikacje potwierdzone egzaminem u pracodawcy, który zdecyduje się podjąć z nimi współpracę.  Szkolenia, z których będą korzystać osoby bezrobotne, będą wybierane przez samych zainteresowanych. Mają być zgodne z zawodem, który chcą uprawiać i predyspozycjami potrzebnymi do wykonywania pracy. Szkolenia trwające około 6 miesięcy będą finansowane z Funduszu Pracy, a uczestnicy otrzymają stypendia (do 120 procent zasiłku). Osoby odbywające staż lub przygotowujące się do zawodu będą mogły ubiegać się w Starostwie o zwrot pieniędzy za dojazd . Starosta decyduje również o zwrocie kosztów przedsiębiorcy na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy dla osób bezrobotnych.
Nowa ustawa jest restrykcyjna w stosunku do osób biernych, nie podejmujących inicjatyw w związku ze swoją sytuacją zawodową. Określa ona, iż bezrobotni, którzy w ciągu pół roku nie podejmą pracy zarobkowej, a także nie skorzystają z przygotowania zawodowego, stażu czy szkoleń, będą wypisani z rejestru bezrobotnych.
Pracodawcy, którzy zatrudniają kobiety po 55 roku życia i mężczyzn po 60 roku życia zostaną całkowicie zwolnieni z płacenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
więcej na: http://firma.onet.pl/1908250,wiadomosci.html

Tags: ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.