Osoby chore psychicznie w pracy


Na rynku pracy wiele mówi się o różnych rodzajach dyskryminacji. Protestują feministki, które dostrzegają gorsze traktowanie kobiet w życiu zawodowym, buntują sie mniejszości religijne, osoby o odmiennej oreintacji seksualnej, ludzie niepełnosprawni.

Dyskryminacja dotyka również osoby z różnymi chorobami i zaburzeniami psychicznymi. Pracodawcy boją się ich zatrudniać, bowiem dostrzegają w nich osoby nieobliczalne, groźne, które mogą doprowadzić do zagrożenia na stanowisku pracy.

Mało kto ocenia osoby psychicznie chore przez pryzmat ich kompetencji i kwalifikacji. A przecież wiele z nich to ludzie dobrze wykształceni, z licznymi umiejętnościami i bogatą wiedzą niezbędną do wykonywania obowiąków służbowych.
Niejednokrotnie choroba dotyka ich w dorosłym życiu, nagle. Nie można ich eliminować z życia zawodowego, bowiem dla wielu z nich praca to swoista forma terapii. Dzięki niej czują sie potrzebni, zapominają o swojej chorobie, prowadzą życie towarzyskie w pracy, mają znajmych. Gdyby zostali wykluczeni z rynku pracy mogliby się załamać, co jeszcze bardziej pogłębiłoby ich chorobę, poczucie osamotnienia.

Praca jest dla nich lekarstwem. Często, dzięki systematycznemu leczniu farmakologicznemu, prawie całkowicie można eleiminować objawy ich choroby. Mogą więc prawie normalnie funkcjonowac w środowisku pracy i realizować zadania im zlecone, a tym samym spełniać się zawodowo.

A zatem każdy pracodawca, zanim skreśli w przedbiegach chorych psychicznie kandydatów do pracy, powinien się poważnie zastanowiś. Winien przemyśleć czy nie poddaje się stereotypowemu myśleniu i nie przypina osobom chorym etykiety ?wariata?. Dobrze, jeśli pomyśli o korzyściach płynących z zatrudniania osób z chorobami psychicznymi.
Jeśli osoba chora pychicznie spełnia wymagania zgodne z profilem poszukiwanego na dane stanowisko kandydata, może warto spróbować zatrudnić ją choćby na próbę? Może okaże się, że choroba wcalenie nie skreśla jej z listy dobrych pracowników a nawet świetnych specjalistów?

Tags: ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.