Kredyt rodzinny


Rodzina na swoim to kredyt dla młodych małżeństw, to dopłata na zakup  mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym , osoby samotne  tylko na kupno pierwszego mieszkania. Z takiego kredytu jak rodzina na swoim może skorzystać każde małżeństwo bez względu na staż związku i fakt  czy posiada potomstwo czy tez nie. Może również skorzystać z takiego kredytu osób samotnie wychowującą dziecko małoletnie, do wyznaczonej konkretnie granicy wieku. Może tez pobrać takowy kredyt konkretnie w swoim oddziale banku osoba samotna , w wieku do dwudziestego piątego roku życia, jeżeli oczywiście spełnia jeden warunek a mianowicie się nadal kształci w szkole wyższej, czyli studiuje i nie jest ważne czy uczy się w systemie zaocznym czy tez dziennym, bowiem kredyt przysługuje w każdym takim przypadku. Osoba samotna otrzyma oczywiście odpowiednia zgodę na przyznanie kredytu  i to bez względu na wiek i to czy się kształci czy nie jeżeli otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny.  Z kredytu maja prawo skorzystać osoby, które nie ukończyły jeszcze trzydziestego piątego roku życia . Mogą się jednak o niego ubiegać również małżonkowie , nawet wówczas jeżeli  jedno z nich przekroczyło  już ten wiek trzydziestu pięciu lat.  Limit oczywiście nie obowiązuje  tez samotnych rodziców. Aby otrzymać kredyt należy spełniać szereg określonych w prawie bankowym warunków.  Jednym   z nich jest pewnością fakt, iż osoba ubiegająca się o  kredyt  preferencyjny   składa pisemne oświadczenie w odpowiednim oddziale banku, ze nie przysługuje jej tytuł prawny  do lokalu , na który ma zostać udzielony kredyt . Kolejny warunek to taki, ze powierzchnia użytkowa  kredytowanego lokalu  lub tez domu  jednorodzinnego  nie może przekroczyć  odpowiednio siedemdziesięciu pięciu metrów kwadratowych  i stu czterdziestu metrów kwadratowych  w przypadku osoby samotnej czyli popularnego singla wówczas  wartość taka jest odpowiednio mniejsza i wynosi zaledwie pięćdziesiąt metrów kwadratowych powierzchni. Cena zakupu nowego mieszkania  lub tez domu  nie może przekraczać średnich  kosztów budowy dla danego województwa lub tez miasta wojewódzkiego, którego wartości określone są w odpowiednich urzędach władz wojewódzkich.   Kredytu rodzinnego udzielają niestety tylko i wyłącznie  określone banki, których pełny wykaz można  znaleźć na stronach  internetowych

Tags: , , , ,

Comments are closed.