Wydłużanie wieku emerytalnego


Od naszej daty urodzenia zależy to jak długo jeszcze będziemy pracować . Wydłużanie wieku emerytalnego zacznie się od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku.  Jednak nie od razu będziemy pracować do sześćdziesiątego siódmego roku życia. Wydłużanie wieku emerytalnego zacznie się od roczników  pań urodzonych pierwszego stycznia  tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego trzeciego  roku oraz panów urodzonych pierwszego stycznia tysiąc dziewięćset czterdziestego ósmego roku . O ile dłużej będziemy pracować. Można sobie samemu to łatwo obliczyć  dodając odpowiednią liczbę miesięcy  do daty urodzenia.  Wcześniejsza emerytura zwana częściową wyniesie odpowiednio zaledwie pięćdziesiąt procent  pełnej emerytury. Ale jeżeli  się na coś  takiego zdecydujemy , będziemy mogli równocześnie pracować, bez ryzyka obniżki emerytury. Aby  jednak  przejść na taką emeryturę  trzeba mieć odpowiedni staż.  Kobiety  będą mogły wystąpić o przyznanie  emerytury  częściowej po ukończeniu sześćdziesiątego drugiego  roku życia  oraz jednocześnie pod warunkiem , że będą miały wypracowane  trzydzieści pięć lat, oczywiście okresów składkowych i nieskładkowych łącznie . Wypłata   emerytury  częściowej  dla tych kobiet  będzie trwała maksymalnie  pięć lat , natomiast ile konkretnie to będzie w dużym stopniu zależało od daty jej urodzenia.  Emerytura waloryzowana będzie w stopniu częściowym.  Mężczyźni będą mogli występować o przyznanie  emerytury  częściowej  w wieku sześćdziesięciu pięciu lat pod  warunkiem jednak  że uzyskają  już czterdzieści lat stażu pracy, czyli okresów składkowych i  nieskładkowych . Kiedy osoba pobierająca emeryturę częściową skończy  sześćdziesiąt siedem lat, to po to aby  mogła  otrzymywać  normalną emeryturę  , będzie musiała złożyć wniosek  w tej konkretnej sprawie  do zakładu ubezpieczeń społecznych  i rozwiązać umowę o pracę , jeżeli dorabia na emeryturze częściowej. Zakład ubezpieczeń społecznych za nas tego niestety nie zrobi. Nadal będzie również obowiązywał przepis,  który zobowiązuje pracodawców do tego, że nie mogą zwolnić pracownika  w okresie czterech lat do osiągnięcia pełnej emerytury., czy też inaczej mówiąc przed  osiągnięciem wieku emerytalnego.  Są jednak wyjątki od tej zasady  na przykład dla kobiet urodzonych latach tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt trzy  – pięćdziesiąt sześć okres ochronny  będzie dłuższy aniżeli cztery lata. Ten czas również zależeć będzie od daty urodzenia kobiety. Maksymalne wydłużenie okresu ochronnego  o szesnaście miesięcy – łącznie  do pięciu lat i czterech miesięcy będą miały te panie które urodziły się w tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym szóstym roku.

Tags: , , , , ,

Comments are closed.