Prawo do zasiłku


Zachorowaliśmy, warto wcześniej sprawdzić jakie prawo do zasiłku mamy w trakcie zwolnienia lekarskiego lub też pobytu w szpitalu.  Chorobowe za zwolnienie w domu i pobyt w szpitalu nie jest takie samo. Przez pierwsze trzydzieści trzy dni choroby w roku wynagrodzenie wypłacane jest przez pracodawcę , jeżeli ukończyliśmy pięćdziesiąt lat przez kolejne czternaście dni. Za kolejne otrzymamy zasiłek chorobowy z zakładu ubezpieczeń społecznych .Będzie to stanowiło osiemdziesiąt procent naszej  średniej pensji z przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy kalendarzowych . Jeżeli przebywamy w szpitalu zasiłek będzie zdecydowanie niższy , bowiem wynosił będzie zaledwie siedemdziesiąt procent  wartości średniej pensji.  W przypadku kiedy ukończyliśmy już pięćdziesiąt lat  a pobyt w szpitalu przypada na okres  od piętnastu do trzydziestego trzeciego dnia choroby w roku kalendarzowym. Otrzymamy wówczas osiemdziesiąt procent. Od trzydziestego czwartego dnia choroby  w szpitalu zasiłek jest dla wszystkich taki sam czyli wynosi  siedemdziesiąt procent  średniej pensji.  Są sytuacje kiedy możemy dostać  pensję w pełnym wymiarze ,przysługuje nam ona wówczas kiedy  przyczyną zwolnienia jest choroba w okresie ciąży, wypadek w pracy lub w drodze do pracy i z pracy jak również choroba  zawodowa . O swojej nieobecności należy szybko powiadomić  pracodawcę najlepiej jest zrobić to  przed upływem drugiego dnia choroby, nie musimy oczywiście robić tego samodzielnie, może nas wyręczyć ktoś z naszych najbliższych.  Zaświadczenie ze szpitala o chorobie nie wystarczy aby wypłacić wynagrodzenie czy też zasiłek , takie zaświadczenie wystarczy jedynie do usprawiedliwienia nieobecnego  dnia w pracy . Do uzyskania  wynagrodzenia konieczne będzie  zwolnienie lekarskie, na odpowiednim druczku.  Jeżeli pobyt  w szpitalu trwa dłużej aniżeli dwa  tygodnie , lekarz prowadzący powinien  wystawić nam zwolnienie  do czternastu dni a potem kolejne i tak co czternaście dni do skutku. Kiedy zachoruj ktoś z rodziny mamy oczywiście prawo  do zasiłku opiekuńczego  jeżeli opiekujemy  się chorym  dzieckiem  do lat czternastu  do sześćdziesięciu dni  w roku.  Przysługuje on nam także  kiedy sprawujemy opiekę  nad chorym członkiem rodziny  do czternastu dni w roku pozostającym z nami we wspólnym  gospodarstwie domowym i nikt inny nie może się nim zająć.  Dotyczy to małżonka, teściów, dziadków, wnuków, rodzeństwa czy starszego dziecka.

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.