Odwołanie od decyzji


Kiedy zakład ubezpieczeń społecznych uzna , że rencista  może już spokojnie wracać do pracy, nie trzeba godzić  się łagodnie z taką decyzją  i koniecznie należy się odwoływać. Przykładowo po skomplikowanym złamaniu  kości udowej i długotrwałym leczeniu  przyznano pacjentowi rentę inwalidzką . Jest ona dla pacjenta po takim urazie jedynym źródłem utrzymania  i dochodu, nie ma innego. Niedawno jednak  pacjentka dostała  wezwanie  do stawienia się  przed komisję  lekarską , zaś tamtejszy lekarz  orzecznik zakładu ubezpieczeń społecznych stwierdził, że  pacjentka może już powrócić do pracy. Pacjent nie zgadza się z tą opinią, ma bowiem nadal duże trudności z podstawowymi czynnościami na przykład z poruszaniem się.  Warto w takim przypadku zwrócić się do znajomego prawnika  czy może gdzieś  się odwołać od decyzji lekarza orzecznika zakładu ubezpieczeń społecznych .Mamy oczywiście takie prawo.  Najpierw musimy złożyć takowe odwołanie  do komisji lekarskiej  zakładu ubezpieczeń społecznych , zaś dopiero potem  do sądu pracy oraz ubezpieczeń społecznych . Nie można wniosku skierować bezpośrednio do sądu bowiem  sąd odrzuci takowe  odwołanie złożone  z pominięciem uprzedniego zaskarżenia  do komisji  lekarskiej  zakładu ubezpieczeń społecznych.  Sprzeciw do komisji lekarskiej zakładu ubezpieczeń społecznych  musimy złożyć w przeciągu  czternastu dni od dostarczenia  decyzji . Koniecznie trzeba dopilnować tego terminu . Nie musimy samodzielnie  pisać zażalenia  na decyzję lekarza , bowiem zakład ubezpieczeń społecznych ma przygotowane samodzielne wnioski,  które wystarczy jedynie wypełnić i gotowe. Zastanawiamy się co będzie jeżeli decyzja zakładu ubezpieczeń społecznych wydana na podstawie  orzeczenia komisji lekarskiej  również będzie niestety niekorzystna. Wówczas musimy odwołać się do sądu . Trzeba to jednak zrobić  za pośrednictwem  tej jednostki zakładu ubezpieczeń społecznych  która oczywiście wydała decyzję. Koniecznie trzeba zapamiętać  , że mamy tylko i wyłącznie jeden miesiąc  od doręczenia  przez zakład ubezpieczeń społecznych   odpisu decyzji. To właśnie zakład ubezpieczeń społecznych  przesyła odwołanie  z aktami sprawy  do sądu.  Jeżeli decyzja sądu będzie dla pacjenta niepomyślna wówczas w ciągu siedmiu dni  od ogłoszenia  wyroku trzeba złożyć  do sądu wniosek  o jego doręczenie  wraz z uzasadnieniem.

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.