Posts Tagged ‘odprawa’

Zwolnienie indywidualne

Thursday, February 18th, 2016

Czy odprawa przysługuje nam z pracy kiedy powodem zwolnienia  będzie likwidacja  tylko naszego stanowiska pracy. Otóż tak jak najbardziej odprawa nam się należy jako pracownikom, jeżeli firma w której pracujemy na cały etat  zatrudnia co najmniej  dwadzieścia osób , nieważne jest na jakich umowach o pracę zatrudnione są te osoby i na jakich częściach etatu. Każdy zwalniany pracownik musi bezwzględnie  otrzymać odpowiednią odprawę , kiedy jego stanowisko  zostało zredukowane, nawet wówczas kiedy zgodził się tenże pracownik  na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.  (more…)

Wypowiedzenie

Thursday, February 18th, 2016

Osoby, które tracą posadę z  przyczyn dotyczących zakładu pracy, mają różne prawa, których pracodawcy muszą przestrzegać. Warto wcześniej zapoznać się  z przepisami prawa pracy, co tez przysługuje pracownikowi  na wypowiedzeniu.  Zwolnienie z pracy , nie jest łatwą sytuacją dla pracownika, ale jeżeli musi rzeczywiście ono nastąpić , to wówczas najkorzystniej  dla tegoż pracownika jest zwolnienie  z przyczyn dotyczących  pracodawcy. (more…)

Nowości w prawie

Wednesday, February 17th, 2016

Od nowego roku dwa tysiące szesnastego, a dokładnie od dwudziestego drugiego lutego okresy wypowiedzenia będą  takie same dla wszystkich pracowników na etatach . Nieważne , czy mają umowy stałe, czy też na czas określony. Okres wypowiedzenia umowy o pracę   będzie zależał tylko i wyłącznie od tego  jak długo pracownik jest zatrudniony w danej konkretnej firmie  i u danego pracodawcy i będzie wynosił  dwa tygodnie , kiedy staż pracownika u tegoż pracodawcy jest krótszy aniżeli sześć miesięcy, jeden miesiąc jeżeli jest zatrudniony  w tejże firmie co najmniej sześć miesięcy, trzy miesiące  kiedy ma przepracowane w tymże zakładzie pracy co najmniej trzy lata. (more…)

Obowiązki pracodawcy

Monday, August 10th, 2015

Pracodawca w przypadku śmierci swojego pracownika, musi rozliczyć się z jego rodziną oraz zapłacić nie tylko pensję.  Opiszmy to na przykładzie . Mąż kobiety zginął w wypadku samochodowym . Kobieta została sama z kilkuletnim synkiem. Ponieważ małżonek pracował przez wiele lat w jednej firmie transportowej oczekiwała wdowa, że otrzyma dużą odprawę pośmiertną. (more…)

Na jakie świadczenie może liczyć bezrobotny

Saturday, May 16th, 2015

W latach tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt trzy do tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego  trzeciego pracowaliśmy w państwowym zakładzie pracy, dokładnie rzecz ujmując w  przejazdach kolejowych, w charakterze dyżurnego ruchu kolejowego. Potem niestety nasze Zycie się tak niefortunnie potoczyło, że  pracowaliśmy bez opłacanych składek na zakład ubezpieczeń społecznych. Od dwa tysiące dziesiątego roku jesteśmy zarejestrowani jako bezrobotni. Czy wobec takiej przerwy możemy liczyć na jakiekolwiek zabezpieczenie , świadczenie, czy zasiłek…? (more…)

Zatrudnienie studentów

Saturday, February 14th, 2015

W czasie zbliżających się ferii zimowych lub też nadchodzących wakacji, chcemy zatrudnić na miesiąc studentów  w  prowadzonym od lat przez naszą rodzinę, dobrze prosperującym punkcie gastronomicznym, czy wobec powyższego będziemy musieli płacić za nich składki na ubezpieczenie społeczne. To oczywiście zależy od wieku studentów, którzy dorabiają. (more…)

Odprawa dla pracownika

Monday, March 18th, 2013

Bywają różne metody i sposoby rozwiązania umowy o pracę. Jedną z nich jest rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron . Na mocy porozumienia stron , podjętego według odpowiedniego paragrafu kodeksu pracy można rozwiązać każdą umowę o pracę, bez względu na to ,na jaki okres została  ona zawarta. Porozumienie stron  może zaproponować  zarówno pracodawca jak i pracownik. (more…)

Zwolnienie z pracy

Friday, March 15th, 2013

Wypowiedzieć umowę może zarówno pracodawca jak i pracownik. Jednak wówczas kiedy  to pracodawca zwalnia pracownika czyli swojego podwładnego , musi dopełnić mnóstwo obowiązków. Pracodawca musi przede wszystkim podać podstawową przyczynę zwolnienia pracownika . Powinna być ona określona  bardzo jasno i konkretnie na przykład w takiej oto przytoczonej formie: Pracownik odmówił wykonania polecenia służbowego i w tym konkretnym przypadku trzeba również wskazać jakiego dokładnie polecenia nie chciał pracownik wykonać lub też można napisać że: pracownik nienależycie  wykonywał swoje obowiązki pracownicze i wyjaśnić na czym to dokładnie polegało. (more…)

Rozprawa w sądzie

Monday, December 17th, 2012

Status rodzica samotnie wychowującego dzieci i jedynego żywiciela rodziny nie chroni przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Jest jednak wyjątek: w przypadku zwolnień grupowych pracodawca musi zawrzeć porozumienie ze związkami zawodowy a one mogą zastrzec, że nie wolno zwalniać samotnych matek. Warto więc  zawczasu porozmawiać ze związkami w tej sprawie, jeśli takie są w zakładzie. (more…)

Nowy rok, nowe prawo

Thursday, January 19th, 2012

Nowy rok przed nami, a wraz z nim pojawiają się nowe przepisy dla całej rodziny, zobaczmy więc jakie nowości przyniesie w prawie  nadchodzący czas. Więcej będą zarabiać pracownicy, którzy mają obecnie najniższą pensję krajową. Młode mamy  uzyskają dłuższe urlopy. (more…)