Posts Tagged ‘odprawa’

Odprawa dla pracownika

Monday, March 18th, 2013

Bywają różne metody i sposoby rozwiązania umowy o pracę. Jedną z nich jest rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron . Na mocy porozumienia stron , podjętego według odpowiedniego paragrafu kodeksu pracy można rozwiązać każdą umowę o pracę, bez względu na to ,na jaki okres została  ona zawarta. Porozumienie stron  może zaproponować  zarówno pracodawca jak i pracownik. (more…)

Zwolnienie z pracy

Friday, March 15th, 2013

Wypowiedzieć umowę może zarówno pracodawca jak i pracownik. Jednak wówczas kiedy  to pracodawca zwalnia pracownika czyli swojego podwładnego , musi dopełnić mnóstwo obowiązków. Pracodawca musi przede wszystkim podać podstawową przyczynę zwolnienia pracownika . Powinna być ona określona  bardzo jasno i konkretnie na przykład w takiej oto przytoczonej formie: Pracownik odmówił wykonania polecenia służbowego i w tym konkretnym przypadku trzeba również wskazać jakiego dokładnie polecenia nie chciał pracownik wykonać lub też można napisać że: pracownik nienależycie  wykonywał swoje obowiązki pracownicze i wyjaśnić na czym to dokładnie polegało. (more…)

Rozprawa w sądzie

Monday, December 17th, 2012

Status rodzica samotnie wychowującego dzieci i jedynego żywiciela rodziny nie chroni przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Jest jednak wyjątek: w przypadku zwolnień grupowych pracodawca musi zawrzeć porozumienie ze związkami zawodowy a one mogą zastrzec, że nie wolno zwalniać samotnych matek. Warto więc  zawczasu porozmawiać ze związkami w tej sprawie, jeśli takie są w zakładzie. (more…)

Nowy rok, nowe prawo

Thursday, January 19th, 2012

Nowy rok przed nami, a wraz z nim pojawiają się nowe przepisy dla całej rodziny, zobaczmy więc jakie nowości przyniesie w prawie  nadchodzący czas. Więcej będą zarabiać pracownicy, którzy mają obecnie najniższą pensję krajową. Młode mamy  uzyskają dłuższe urlopy. (more…)

Zwolnienia grupowe

Thursday, June 16th, 2011

Jeżeli w firmie w której jesteśmy zatrudnieni zapowiada się zwolnienie grupowe,  można bez żadnych zastrzeżeń domagać się odprawy pieniężnej. Warto wiedzieć wcześniej jednak w jakiej wysokości i w  jakim terminie możemy takową odprawę pieniężną uzyskać. Zwolnienie traktowane jest jako grupowe , jeżeli w firmie pracuje  co najmniej dwadzieścia osób a umowy z nimi rozwiązuje się  w okresie nie dłuższym niż trzydzieści dni . (more…)