Tajemniczy klient


Od kilku lat na naszym rynku działa kilkanaście profesjonalnych firm zajmujących się badaniem metodą mastery shopping. Zatrudniają one w tym celu osoby, które holistycznie sprawdzają jakość oferowanych przez różne firmy usług. Badają jakość obsługi klienta, wygląd placówki, kompetencje i sposób załatwienia sprawy przez pracownika. Na co innego zwrócą uwagę w myjni a na co innego w restauracji

Tajemniczy klient jest osobą przeszkoloną. Po wizycie w konkretnej placówce wypełnia ankietę. Ocenia w niej wiele aspektów działania placówki. W badaniu wyraża swoje subiektywne odczucia towarzyszące mu podczas obserwacji miejsca. Jest jak detektyw-czujny i dyskretny tak, by żaden sprzedawca i inny pracownik placówki nie domyślił się kim jest i w jakim celu przybył.

Tajemniczy klientem może zostać w zasadzie każdy, kto jest zainteresowany wykonywaniem zleceń w takim właśnie charakterze. Nie ma profilu kandydata. Dla profesjonalnych firm zatrudniających tajemniczych klientów są potrzebne osoby z różnymi umiejętnościami i kompetencjami. Kogoś innego wyślą, by zbadał jakość i obsługę na stacji benzynowej a inna osobę, by szczegółowo przyjrzała się działalności banku. Dlatego też w bazie znajdują się bardzo różne osoby.
bycie tajemniczym klientem nie przyniesie kokosów, pozwoli jednak dorobić. W zależności od miasta i zlecenia tajemniczy klient zarobić może od kilkudziesięciu do kilkuset złotych za jednorazowe badanie. W miesiącu może liczyć nawet na 3-4 zlecenia.

Tags: ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.